ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ

by jagjeetkaur

ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨਵੀਨ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 7ਵੀਂ, 8ਵੀਂ, ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਵਿਧਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਬਲੈਕ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫ਼ਨ ਲੈਚੇ ਨੇ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲੈਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਵੀਨ ਪਹੁੰਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਗਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ, ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ, ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗਹਿਰੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਉਪੇਕਸ਼ਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਮਹੱਤਵਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸ੍ਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਲੈਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲਈ ਇਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਵਿਧਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਗਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਿਧ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬਢਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਅਗਾਉਂਦੀ ਸੋਚ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਨ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਸਮਗਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।