ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

by jagjeetkaur

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕੋ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ "ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ" ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅਧਿਕਾਂਸ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਆਵਰਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਚੌਬੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਨਜੀਵ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ (SCNBWL) ਨੇ ਕੁੱਲ 689 ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਇਕੋ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਿਆਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੂਲਿਆਂਕਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, 2006 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਕੁੱਲ 53 ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 43 ਨੂੰ ਪਰਿਆਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ/ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਇਕੋ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ (ESZs) ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਨ।

ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਰਿਆਵਰਣ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬੀਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪਰਿਆਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪਰਿਆਵਰਣ ਉੱਤੇ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਦਾ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਮੂਲਿਆਂਕਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਕੋ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪਰਿਆਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ।

ਪਰਿਆਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਰਿਆਵਰਣ ਦੇ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬੀਚ ਇਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੋ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਆਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਰਿਆਵਰਣ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਆਵਰਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬੀਚ ਇਸ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।