ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਅਤੇ ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਵਿੱਚ BLS ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ

by jaskamal

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ : ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 01 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ BLS ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਕ. ਜੀਟੀਏ ਖੇਤਰ ਲਈ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਅਤੇ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ।

2. ਕੇਂਦਰ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਵੀਜ਼ਾ, ਓਸੀਆਈ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਵਾਕ-ਇਨ ਰਾਹੀਂ) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ।

  1. ਮਿਸੀਸਾਗਾ

ਯੂਨਿਟ : 505- 3461 ਡਿਕਸੀ ਰੋਡ ਮਿਸੀਸਾਗਾ, ਓਨਟਾਰੀਓ, L4Y 3X4, ਕੈਨੇਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ: 289-498-1320

  1. ਹੈਲੀਫੈਕਸ

ਯੂਨਿਟ: 101A- 998 Parkland Drive Halifax, Nova Scotia B3M 0A6, ਕੈਨੇਡਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ: 289-498-1320

3. ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ BLS ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ  www.blsindia-canada.com 'ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤਸਦੀਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ

  1. ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 01 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ BLS ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਦੀਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
  2. ਬਿਨੈਪੱਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਫੀਸਾਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ BLS ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.blsindia-canada.com 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
  3. ਕੌਂਸਲੇਟ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ

ਦਸੰਬਰ 31, 2023

  1. ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

i) ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

ii) ਜਨਮ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ

iii) ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ

iv) ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ NOCs

v) NRI ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

vi) NORI ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ