WHO ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਵਲੋਂ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਪੁਰਸਕਾਰ

by jagjeetkaur

ਬੈਂਗਲੁਰੂ: ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਸਥਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਨਿਊਰੋ ਸਾਇੰਸਜ਼ (ਨਿਮਹਾਂਸ) ਨੂੰ 2024 ਲਈ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਜੋ ਕਿ WHO ਦੁਆਰਾ 2019 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਲਲੇਖਨੀਯ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।

ਨਿਮਹਾਂਸ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਮਰਪਿਤਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਬਢਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਉੱਤਮ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨਿਊਰੋ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਗਰਣੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਖੋਜ, ਸਿੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ
ਨਿਮਹਾਂਸ ਦੇ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਨੂੰ ਬਢਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਮਹਾਂਸ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਗਰਣੀ ਹੈ।

ਨਿਮਹਾਂਸ ਦੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਵੀਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਮਹਾਂਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਉਲਲੇਖਨੀਯ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੇ ਨਿਮਹਾਂਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਲਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਮਹਾਂਸ ਦੀ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੋਜ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਮਹਾਂਸ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਾਨਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਨਿਮਹਾਂਸ ਦੀ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਸਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਗਰਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮਾਨਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਮਹਾਂਸ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅਣਮੁੱਲ ਹੈ।